SAMSUNG EHS Mono HTquiet

Nové kompaktné a extra tiché tepelné čerpadlo SAMSUNG EHS Climatedhub Mono HT Quiet je jednoduché na inštaláciu, pretože obsahuje len vonkajšiu jednotku, ktorá už priamo ohrieva vodu pre vykurovací systém. Toto zaručuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu vykonateľnú aj kúrenárom. Tento spoľahlivý systém efektívne získava teplo z vonkajšieho vzduchu až do -30°C a dokáže ohrievať vodu až na 70°C, čo ho radí do kategórie vysokoteplotných verzií. Vďaka jednoduchosti montáže a schopnosti dosiahnuť vysokú výstupnú teplotu je vhodné pre všetky typy stavieb.